Връщане и замяна

Отказ от договор за покупко-продажба

– Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.
– Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗПСТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

– Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.
– Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
– Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.
– При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора и след оглед на състоянието на върнатата стока , Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя по банков път или в брой , по начин , по който е била закупена стоката . Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя и всички разходи за доставка и връщане , в случай , че поводът за връщане на стоката е по вина и грешка на Доставчика.
Доставчикът не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и във формулярите за възстановяване на суми или забавяния от страна на куриерските фирми, от които може да произтече забавяне на срока за възстановяване или възникване на други неудобства за клиента

ВРЪЩАНЕ СЕ ДОПУСКА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :

– Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения електронен адрес за кореспонденция в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката, в случай , че сумата следва да се възстанови по банков път
-Стоката НЕ трябва да бъде използвана, да е в добър търговски вид, с оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Доставчика
– При връщането на стоката тя задължително трябва да бъде пакетирана добре в здрава опаковка, върху която да бъдат залепени документите за връщане (товарителница и т.н.).
– Когато връщането на стока е за сметка на Доставчика това става задължително с куриерска фирма ЕКОНТ, а НЕ с произволно избран куриер от Ползвателя

ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяна на стока може да се извърши в 14-дневен срок от датата на закупуване!
– Изисквания за стоката при замяна:
• Стоката трябва да е в добър търговски вид.
• Стоката трябва да е с всичките етикети, с които е закупена.
• Стоката трябва да е в оригиналната опаковка, която от своя страна трябва да е без никакви нарушения.

– Опции за замяна:
• Замяна за същия модел артикул (друг размер).
• Замяна за друг артикул на същата стойност или по-висока (като клиентът доплаща разликата).

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

при закупени продукти от www.kolednielhi.com

 • Моля , попълнете приложения формуляр, в случай, че желаете върнете продукт, закупен от www.kolednielhi.com
 • Преди да попълните формуляра ‘’Възстановяване на сума ‘’, изпратете продуктите , които желаете да върнете на адрес :
  Гр. Раковски , п.к. 4150
  Ул. ‘’Петър Богдан’’ N 99
  Тел. : 03151 2398
  За фирма ‘’ГРИПС ПВЦ’’ ООД
 • Проверете още веднъж , дали продуктът , който предстои да върнете отговаря на условията за връщане
  *Стоката НЕ трябва да бъде използвана, да е в добър търговски вид, с оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Доставчика
  * При връщането на стоката тя задължително трябва да бъде пакетирана добре в здрава опаковка, върху която да бъдат залепени документите за връщане (товарителница и т.н.). /
 • Транспортните разходи са за сметка на клиента , освен в случаите , когато връщането е по повод грешка или вина на Доставчика .

  1. ВАШИТЕ ДАННИ:

  Лични данни  Адрес  2. ДАННИ ЗА ПРАТКАТА:  3. ДАННИ ЗА ПРОДУКТА / ПРОДУКТИТЕ  по банков пътс куриер , след получаване на върната стока и оглед

  Няма продукти в количката