Инструкция за безопасност

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА „КОЛЕДНА ИЗКУСТВЕНА ЕЛХА“

ВАЖНО: МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

ВНИМАНИЕ: За употреба само на закрито!
ВНИМАНИЕ: Този продукт е за сезонна употреба. НЕ Е предназначен за постоянно използване или инсталиране!
ВНИМАНИЕ: Сглобяването и разглобяването на този продукт се извършва САМО от възрастен!
ВНИМАНИЕ: Неподходящо за деца под 36 месеца!
ВНИМАНИЕ: Продуктът е предназначен за лица над 14 години!
ВНИМАНИЕ: Продуктът съдържа ОСТРИ краища и върхове. Опасност от убождане!
ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на деца под 14 години да докосват с ръце продукта. Опасност от убождане!
ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте в близост до източници на топлина!
ВНИМАНИЕ: Не използвайте включени електрически светлини без надзор. Опасност от пожар!
ВНИМАНИЕ: НЕ използвайте този продукт по начин различен от предназначението му.
ВНИМАНИЕ: Продуктът НЕ Е играчка и не е предназначен за игра!
ВНИМАНИЕ: Продуктът има малки части, които могат да причинят опасност от задавяне, ако се отделят от клоните.
ВНИМАНИЕ: Да се използва само при пряк надзор от възрастен.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Продуктът е съставен от отделни части предназначени за сглобяване и оформяне, за да се постигне имитация на естествената дървесна структура на боровите клонки. Продуктът е предназначен за декорация и украса в дома, магазина, офиса и др. по време на Коледните празници.

Опаковката съдържа:

  • Поставка
  • Части (секции) за сглобяване на дървото /една, две или три в зависимост от височината на продукта/
  • Инструкция за безопасност

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И СГЛОБЯВАНЕ:

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ:
Изберете подходяща равна основа на която да позиционирате вашата „КОЛЕДНА ИЗКУСТВЕНА ЕЛХА“.
Препоръка: Използвайте ръкавици при сглобяване и разглобяване на продукта

Извадете внимателно всички части на продукта от опаковката
Съхранявайте найлоновите опаковки, на място недостъпно за деца. Можете да решите да върнете компонентите в опаковката за съхранение.

СГЛОБЯВАНЕ:
Забележка: Коледните елхи с размер 80 см и 100 см са съставени от една част , размерите 120 см, 150 см и 180 см са от две части (секции), а елхите 220 см 250 см 320 см 350 см 400 и 420 са от три части (секции).
Забележка: Най-големите елхи /220 см , 250 см , 320 см, 350 см, 400 см, 420 см/ са с метална стойка за по-голяма стабилност. Сглобете поставката като завиете винтчетата.

ВАЖНО: Украсете равномерно, за да се поддържа равновесие.
ВАЖНО: След сглобяване не местете елхата като я хващате за върха или централния стълб. Има опасност да се разглоби!

РАЗГЛОБЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Стъпка 1: Отстранете всички елементи на украсата от дървото.

Стъпка 2: Повдигнете всяка секция право нагоре, докато я премахнете от секцията по-долу. Внимателно сгънете клоните нагоре към центъра и поставете в опаковката за съхранение.

Стъпка 3: За да премахнете долната част на дървото от поставката, дръжте стълба в изправено положение, след това издърпайте долната част нагоре, докато я премахнете. Поставете я в опаковката за съхранение .

Стъпка 4: За да разглобите поставката, издърпайте горната част нагоре, докато я премахнете от долната. Поставете я в опаковката за съхранение. (за PVC поставка – кръстачка.)
Забележка: Най-големите елхи /220 см , 250 см , 320 см, 350 см, 400 см, 420 см/ са с метална стойка за по-голяма стабилност. Разглобете поставката като развиете винтчетата.

Стъпка 5: Съхранявайте дървото на хладно и сухо място, защитено от слънчева светлина и далеч от деца.

ПОДДРЪЖКА:

Визуален преглед: По време на експлоатация
Функционален преглед: Преди всеки монтаж
За бъдеща употреба, съхранявайте продукта на хладно и сухо място, защитено от влага и слънчева светлина и далеч от деца.

ВАЖНО: при неправилно съхранение, продуктът може да причини вреда или опасност

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Използвани материали – метал, PVC
Рециклирайте нежеланите материали, вместо да ги изхвърляте като отпадъци. Всички части, аксесоари и опаковки трябва да бъдат сортирани, отведени и изхвърлени по начин, съвместим с околната среда.
Когато продуктът вече не е необходим, той трябва да бъде изхвърлен по екологичен начин.

ВАЖНО: НЕ СЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ТОЗИ ПРОДУКТ

„ГРИПС ПВЦ“ ООД
Адрес: гр. Раковски , ул. ‘’Петър Богдан’’ № 99
Тел.: 03151 2398
e-mail: grips_pvc@abv.bg

Няма продукти в количката