Общи условия

Уважаеми посетители на сайта www.redesign.kolednielhi.com, възползвайки се от възможността за покупка по електронен път на продуктите, предлагани в сайта, се счита, че приемате и сте съгласни с описаните подолу Общи условия.

В случай, че не приемате Общите условия, молим Ви не използвайте този уеб сайт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между „ГРИПС-ПВЦ“ ООД, седалище и адрес на управление: град Раковски, обл. Пловдивска, ул. „Петър Богдан” № 99, ЕИК 115342295, наричано по-долу за краткост „ГРИПС-ПВЦ”, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „КЛИЕНТ“ (физическо лице, навършило 18 год. или юридическо лице), от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез он-лайн магазина на горепосочения електронен адрес. Те обвързват всички потребители. С разглеждането на страниците и избора на обектите или връзките, разположени на страниците, КЛИЕНТЪТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 РЕГИСТРАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да бъде  обслужен Клиентът и поръчката му да бъде изпълнена е необходимо въвеждането на данни , за които гарантира , че са верни точни и пълни, както следва:

 • име и фамилия
 • e-mail
 • точен адрес и телефон за връзка
 • местоназначение на доставката и пощенски адрес за фактурата

При предоставяне на неверни данни , “ГРИПС ПВЦ“  има право да прекрати договора и изпълнение на поръчката незабавно, без предизвестие.

Данните, които ще получи “ГРИПС ПВЦ“   при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за обслужване на Клиента – приемане и изпълнение на поръчката, връзка с него,  в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването от страна на „ГРИПС-ПВЦ” .

“ГРИПС ПВЦ“ гарантира , че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителският профил на Клиента може да бъде изтрит от системата на „ГРИПС-ПВЦ” , заедно с прилежащите към него данни по негово желание .

ПОРЪЧКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчките в онлайн магазина се осъществяват чрез попълване от Клиента на изискуемите данни в раздел „Поръчка”. След изпращане на поръчката, Клиентът следва да получи потвърждение на  посочения от него телефон за контакт . За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) Клиентът следва да бъде уведомяван по е-мейл или телефон.

При неосъществяване на телефонен контакт до 2 дни след получаването на заявката, по причини от  страна на Клиента, поръчката се счита за анулирана.

Стоката се предава посредством куриер на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента. При предаването на стоката Клиентът подписва придружаващите документи . В случай , че Клиентът не бъде намерен в срока на доставка на посочения от него адрес или не е подсигурен досъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ГРИПС ПВЦ“ се освобождава от задължението си за доставка на заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката след изтичане срока на доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката.

ЦЕНИ

„ГРИПС-ПВЦ”  чрез “www.redesign.kolednielhi.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на избраните продукти и потвърждението за приетата поръчка.

Крайната цена на поръчката е сума от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в български лева с включен ДДС.

В цената НЕ Е включена стойността на доставката. Доставката се извършва чрез куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” и съгласно тарифите на същата, а именно 2,4 % от стойността на доставката. Клиентът е длъжен да се запознае с условията на доставка на куриерската фирма.

http://www.econt.com/pokupka_kurier_terms/

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането е чрез услугата „наложен платеж” и се извършва в момента на получаване на поръчката от куриера. Цялата стойност на доставката е за сметка на клиента. Суми за доставка не се възстановяват при никакви обстоятелства.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Клиентът има право да се откаже от своята онлайн покупка в срок от 14 /четиринадесет/ дни . Този период изтича 14 /четиринадесет/дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден , срокът се удължава до следващия работен ден . Втози срок Клиентът може да се откажете от своята поръчка при наличие на следните условия:

 • при транспортирането стоката е повредена;
 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
 • цената не съответства на оферираната;

За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва недвусмислено да  информира “ГРИПС ПВЦ“  за желанието си да се откажете от покупката . Това би могло да се случи по един от  следните начини:

 • като добави писменна декларация към стоките, които връщакато  уведоми “ГРИПС ПВЦ“ ООД  посредством електронно съобщение (e-mail: grips_pvc@abv.bg)  или телефонно обаждане (телeфон за контакт: +359896837783)
 • като попълни и изпрати  придружаващ стоката “Стандартен формуляр за упражняване право на  отказ“ , Приложение 6 към чл.47,ал.1,т.8 и чл.52, ал.2 и 4 от ЗЗП

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/

……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                   /Подпис на потребителя/

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

“ГРИПС ПВЦ“  ще  върне  заплатената сума в срок от 14 / четиринадесет /  дни от получаването на уведомлението за отказ, но след получаване на стоката, която трябва да бъде изпратена с опция за преглед на пратката преди приемането й. Разходите по връщането ще  бъдат  за  сметка  на  Клиента , което  връщане  се  осъществява  чрез куриерска служба , позволяваща проследяване на пратката. Връщането задължително става с услугата “от врата до врата“ или “от офис до врата“.

Клиентът има право да замени стоката с друга или “ГРИПС ПВЦ“ да възстанови стойността й , ако Клиентът не желае замяна. Възстановява се само стойността на закупената стока, без разходите за доставка . Сумите се възстановяват по банков път на личната сметка на клиента .

Връщането на стоката се допуска при следните условия:

 • Клиентът предварително  е  уведомил “ГРИПС ПВЦ“ за отказа по един от посочените по-горе начини
 • Стоката да е с добър търговски вид , оригинална опаковка , без следи от употреба , сглобяване , разглобяване или зацапване
 • Да не липсват етикети , стикери или обозначения върху опаковката

“ГРИПС ПВЦ“  запазва правото си да не възстанови заплатената от Клиента сума, в случай, че е нарушено едно или повече от условията за връщане на стока. При получаване и видими нарушения на външния търговски вид на стоката в резултат от транспортирането й, следва Клиентът  да се  обърне към куриера за попълване на протокол за увредена пратка . 

Адрес за връщане на стоките:

Град Раковски 4150, обл. Пловдивска
Ул. „Петър Богдан” № 99
Телефон за контакт : 00359 896837783
Получател: “ГРИПС ПВЦ“ ООД

РЕКЛАМАЦИИ И ВЪПРОСИ КЪМ НАС

Моля, свържете се с нас на телефон  00359896837783, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуките, предлагани от „ГРИПС-ПВЦ” ООД.

Запазваме си правото във всеки един момент да променяме тези условия и те стават валидни в момента на тяхното публикуване.

Тези общи условия се използват заедно със Закона за защита на потребителите и по никакъв начин не нарушават Вашите права, произтичащи от този закон.

Няма продукти в количката